Ние сме екип от двама психолози и логопед.

Мариета Стоянова – психолог
Илияна Пешева – психолог
Ирина Сарафова – логопед

Можете да потърсите нашата помощ:

  • Ако имате нужда от промяна и развитие…
  • Ако правите житейски избор…
  • Ако имате емоционални затруднения или имате проблеми във взаимоотношенията, значи имате нужда от психологическа помощ.
  • Ако Вашето дете има затруднения с четене и писане, концентрация на внимание и проблеми в училище.
  • Ако Вашето дете до 3 години не е проговорило или речта е бедна, граматически неточна и не отговаря на възрастта.  Детето има проблеми с фината моторика,  заеква, значи Вашето дете има нужда от консултация с логопед.