Услуги

Психологично консултиране

Индивидуална и семейна терапия

Психодиагностика Най-често използваните от нас методики :

  • за изследване на внимание, памет, мислене, интелект
  • скринингови скали за депресия и тревожност, въпросници за агресивност
  • личностни въпросници
  • Скала за оценка на детското развитие – DP-3
  • Рейтинг скала за оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит във вниманието) Conners 3
  • Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS 2
  • Тест за интелигентност за деца – 6-16 г. HAWIK – R
  • Минесотски мултифазов личностов въпросник за юноши: ММPI – A
  • Минесотски мултифазов личностов въпросник за възрастни ММPI – 2
  • TEMAS Tell – Me – A – Story (тематичен аперцептивен тест – динамично когнитивен инструмент).

Логопедично консултиране

Логопедична диагностика и терапия

Дислалия

СЕН – (Езиково нарушение)

Заекване

Комбинирано нарушение

Дисграфия, Дислексия

Комбинирано нарушение – Дисграфия, Дислексия, Дислалия /СЕН

Диспраксия

Дизартрия

Ринолалия

Невропсихологична (психологична) оценка

Диагностична оценка на деца със СОП, изготвяне на индивидуални обучителни програми

Експертна оценка и представяне на РЕЛКК/ТЕЛК

 

Заявка за психодиагностична услуга може да бъде направена и по желание, като след изследването получавате подробен доклад с анализ на резултатите.

Цената на услугата е според вида на използваният тест и / или тестове.